Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

1.Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Η εταιρεία Delta Duct  Dermitzakis ανέλαβε εργασίες κατασκευής και πλήρους αποπεράτωσης του δικτύου αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα στο κτίριο Β56 του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, στο πλαίσιο της ανακαίνισης – επισκευής και αναδιαρρύθμισής του.

Ανάδοχος εταιρεία: ΕΚΤΕΡ ΑΕ

Τοποθεσία: Σπάτα

Χρονολογία: 2023

 

2.Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Η εταιρεία Delta Duct  Dermitzakis ανέλαβε την εκτέλεση εργασιών εγκαταστάσεων αεραγωγών κλιματισμού, στα πλαίσια του Έργου SR 6734.6.

Ανάδοχος εταιρεία: INTΡΑΚΑΤ Α.Ε

Τοποθεσία: Σπάτα

Χρονολογία: 2023

 

3.Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Η εταιρεία Delta Duct Dermitzakis ανέλαβε εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης συστήματος αεραγωγών στα επίπεδα L0, L2, L3, L4 του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου SR 6650-STB Enhancement project – Phase 3 plus.

Ανάδοχος εταιρεία: Δομικός Ιστός Ε.Π.Ε.

Τοποθεσία: Σπάτα

Χρονολογία: 2023

Year:

2023

Location:

Σπάτα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ::

ΕΚΤΕΡ ΑΕ , INTΡΑΚΑΤ Α.Ε, Δομικός Ιστός Ε.Π.Ε.