Κατάστημα JD Sports Fashion Plc., Πύργος Πειραιά

H εταιρεία Delta Duct Dermitzakis ανέλαβε την προμήθεια και τοποθέτηση αεραγωγών και λοιπών εξαρτημάτων κλιματισμού και εξαερισμού στο νέο κατάστημα JD Sports Fashion Plc., στον Πύργο του Πειραιά.

Year:

2023

Location:

Πειραιάς

Ανάδοχος:

DPG CONSTRUCTIONS