Κατάστημα Nike, εμπορικό κέντρο Riverwest

Η εταιρεία Delta Duct Dermitzakis ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών κλιματισμού, μονώσεων, στομίων, εύκαμπτων αεραγωγών, και ανεμιστήρων για το υπό κατασκευή κατάστημα της εταιρείας αθλητικών ειδών Nike, στο εμπορικό κέντρο Riverwest, στο Αιγάλεω.

Year:

2023

Location:

Αιγάλεω

Ανάδοχος:

Q PROJECT TEXNIKH M.A.E