Νέος Διεθνής Αερολιμένας Κρήτης

Η εταιρεία Delta Duct Dermitzakis ανέλαβε εργασίες κλιματισμού (αεραγωγοί) στο κτίριο του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Κρήτης που κατασκευάζεται στο Καστέλλι Ηρακλείου και συγκεκριμένα στους υπόγειους χώρους Β1 & Β2.

Year:

2024

Location:

Καστέλλι Ηρακλείου

Ανάδοχος:

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.