Σταθμός αυτοκινήτων, Κολωνάκι

Η εταιρεία Delta Duct Dermitzakis ανέλαβε την εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών κλιματισμού και δικτύων αεραγωγών στον Σταθμό Αυτοκινήτων που βρίσκεται στην οδό Ομήρου 12 στο Κολωνάκι.

Year:

2024

Location:

Αθήνα

Ανάδοχος:

ΙΝΤΡΑΚΑΤ