Υποσταθμός ΔΕΗ, Δαμάστα Ηρακλείου

Η εταιρεία Delta Duct Dermitzakis ανέλαβε την προμήθεια και ανέγερση δικτύων κλιματισμού στον υπό κατασκευή υποσταθμό υψηλής τάσης της ΔΕΗ που κατασκευάζεται στην περιοχή Δαμάστα Ηρακλείου, προκειμένου να εξυπηρετήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής.

Year:

2023

Location:

Δαμάστα, Ηράκλειο Κρήτης

Ανάδοχος:

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.